Innowacje

Zakres innowacji

Adresatami innowacji są dzieci z każdej grupy wiekowej, 3- i 6-letnie z Przedszkola w Tereszpolu-Zaorendzie. Zajęcia innowacyjne odbywają się w godzinach pracy przedszkola, w ramach zajęć obowiązkowych oraz zajęć popołudniowych według pomysłu dzieci i nauczycieli. Niniejsza innowacja ma na celu promować aktywny styl życia, rozwijać zainteresowania światem przyrody, kształtować nawyki proekologiczne i prozdrowotne. Na podstawie wieloletnich obserwacji zauważyłam, że dzieci najlepiej uczą się, poznają świat poprzez działanie, własną aktywność. Innowacja jest odpowiedzią na potrzebę takich działań praktycznych a także wyjście naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartych w aktualnej Podstawie Programowej dla pierwszego etapu.

 

 Cele innowacji

Cel główny:

Wykorzystanie ogrodu do działań sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi dziecka: potrzeby poznawczej, tworzenia, aktywności, ruchu, samodzielności, odpowiedzialności oraz kontaktu społecznego oraz rozumienie znaczenia zdrowego odżywiania się, ruchu i dbania o własne zdrowie dla prawidłowego rozwoju.

Cele szczegółowe:

Dziecko:

- ma świadomość, że życie bez kontaktu z przyrodą jest niemożliwe; wszystko co jest potrzebne człowiekowi do życia czerpie ze środowiska;

- rozwija zainteresowania światem przyrody, może przyczynić się do odkrywania nowych hobby;

- rozwija aktywne formy wypoczynku;

- obserwuje zmiany zachodzące w życiu roślin w kolejnych porach roku;

- wie, jakie warunki są potrzebne do wzrostu roślin;

- poznaje pracę ogrodnika i narzędzia wykorzystywane do pracy w ogrodzie;

- rozpoznaje i nazywa warzywa z ogrodu;

- poznaje etapy pracy w ogrodzie;

- odczuwa radość z podejmowanej wspólnie aktywności i jej efektów;

- wykorzystuje warzywa z przedszkolnego ogrodu do wykonania surówek, sałatek, kanapek, przetworów itp. na zajęciach w przedszkolu.


                                                Autor: Anna Sitarz


Sprawozdanie z realizacji innowacji

Minął już rok od wdrożenia w naszym przedszkolu innowacji pedagogicznej: "W naszym ogródku". Wiosenne prace tj. wysiewanie nasion warzyw, kwiatów, sadzenie pomidorów, ziemniaków, wykonywanie prac pielęgnacyjnych, przyniosły zaskakujące efekty. Już pod koniec czerwca mogliśmy podziwiać piękną rzodkiewkę. We wrześniu zebraliśmy dorodne pomidory koktajlowe, które smakowały nam wyśmienicie. Pietruszkę wykorzystaliśmy do kanapek oraz potraw przygotowywanych przez panie kucharki.