Rekrutacja

Rekrutacja do szkoły i przedszkola na rok szkolny 2023/2024

Informujemy, rozpoczynają się zapisy do klasy pierwszej i przedszkola na rok szkolny 2023/2024. 

Rekrutacja do przedszkola

  • Składanie wniosków o przyjęcie – 02.2023 r. - 3.03.2023 r.
  • Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną – 03.2023 r. – 10.03.2023 r.
  • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 03.2023 r. godz. 8.00
  • Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia – 03.2023 r. – 17.03.2023 r.
  • Podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych kandydatów – 03.2023 r.

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w sekretariacie szkoły w godz. 8.00-15.00 lub   w przedszkolu.

Dokumenty w zakładce: Do pobrania lub w formie papierowej  w sekretariacie szkoły  i w przedszkolu.

 

Rekrutacja do szkoły

  • Składanie kart zgłoszeń do 23 marca 2023 r.

 Do klasy I przyjmowane są:

-    dzieci 7- letnie (urodzone w roku 2016) – objęte obowiązkiem szkolnym,

-    dzieci 6- letnie (urodzone w roku 2017) – na wniosek rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

 Kandydaci, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy pierwszej  przyjmowani są na podstawie zgłoszenia rodziców.

 W celu zapisania dziecka rodzice (opiekunowie prawni) obowiązani są dostarczyć:

-    kartę zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej

-    w przypadku opiekunów prawnych – oryginał dokumentu ustanawiającego opiekunów prawnych (np. orzeczenia sądu),

-    zaświadczenie o odbyciu przez dziecko przygotowania przedszkolnego (tzw. informacja o gotowości szkolnej) przy zapisach do klasy I (do okazania w terminie późniejszym po decyzji o przyjęciu dziecka do szkoły) w przypadku dzieci, które nie uczęszczały do przedszkole przy ZSS im. Jana Pawła II w Tereszpolu- Zaorendzie

 W związku z koniecznością kontroli spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego bądź obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w granicach obwodu szkoły rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są zgłosić fakt zapisania dziecka do innej szkoły niż obwodowa w sekretariacie szkoły, tel. (84) 687 60 33.

Kontakt

Zespół Szkół Samorządowych 
im. Jana Pawła II

ul. Szkolna 16
23-407 Tereszpol-Zaorenda
tel.: +48 84 687 6033
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

E-dziennik

Vulcan

Gmina Tereszpol

BIP

Biuletyn informacji publicznej

ePUAP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza