Nasz Patron

ŻYCIORYS

Karol Józef Wojtyła urodził się 18 maja 1920 r. w Wadowicach, miasteczku położonym 50 km od Krakowa. Był drugim synem urzędnika wojskowego Karola Wojtyły i Emilii Kaczorowskiej. Miał starszego brata Edmunda - lekarza, który zmarł w 1932 r. w wieku 26 lat w wyniku zarażenia się od pacjenta szkarlatyną, oraz zmarłą 16 godzin po urodzeniu starszą siostrę - Olgę. Matka osierociła go, gdy miał 9 lat.

Karol Wojtyła został ochrzczony 20 czerwca 1920 roku w kościele parafialnym w Wadowicach przez księdza Franciszka Żaka, Pierwszą Komunię Świętą przyjął w dziewiątym roku życia, a bierzmowany został, mając 18 lat.

Po ukończeniu czteroklasowej szkoły ludowej, Karol uczył się w państwowym gimnazjum męskim im. Marcina Wadowity. Po maturze w 1938 roku rozpoczął studia polonistyczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

 Gdy niemieccy okupanci zamknęli uniwersytet w 1939 roku, młody Karol, aby nie zostać wywiezionym na roboty do Niemiec, pracował w kamieniołomach i fabryce chemicznej Solvay,. Od roku 1942, czując powołanie kapłańskie, uczęszczał na wykłady podziemnego Metropolitalnego Seminarium Duchownego zorganizowanego przez arcybiskupa Krakowa, kardynała Adama Stefana Sapiehę. Równocześnie był jednym z założycieli tajnego Teatru Rapsodycznego.

Po wojnie kontynuował studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie oraz na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Święcenia kapłańskie przyjął 1 listopada 1946 r.

Następnie został wysłany przez Kardynała Stefana Sapiehę do Rzymu na studia doktoranckie. Do Polski wrócił w 1948 roku i został wikarym w parafii w Niegowici niedaleko Krakowa, a następnie w parafii św. Floriana w Krakowie. Od 1951 r. był duszpasterzem studentów. Został wykładowcą teologii moralnej i etyki w seminarium krakowskim i na Wydziale Filozoficznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

4 lipca 1958 r. papież Pius XII mianował go biskupem krakowskim. Sakrę biskupią przyjął 28 września 1958 r. w katedrze wawelskiej w Krakowie z rąk arcybiskupa Eugeniusza Baziaka. 13 stycznia 1964 r. został mianowany przez Pawła VI arcybiskupem Krakowa, a następnie 26 czerwca 1967 r. - kardynałem.

Brał udział w Soborze Watykańskim II (1962-1965) i wniósł znaczący wkład w powstanie Konstytucji Gaudium et spes.

Na zwołanym po śmierci Jana Pawła I drugim konklawe w ósmym głosowaniu 16 października 1978 r. Karol Wojtyła w wieku 58 lat został wybrany na papieża i przybrał imię Jan Paweł II. 22 października Jan Paweł II, jako 263 następca św. Piotra, rozpoczął 27-letni pontyfikat - jeden z najdłuższych w historii Kościoła.

 W czasie swojego pontyfikatu Jan Paweł II odbył 146 podróży apostolskich na terenie Włoch. Jako biskup Rzymu odwiedził 317 z 333 parafii rzymskich. Odbył 104 pielgrzymki zagraniczne, będące wyrazem stałej troski Następcy Piotra o cały Kościół, w Polsce był 9 razy.

 Żaden z papieży nie spotkał się z tyloma osobami w trakcie środowych audiencji generalnych (blisko 1200), w których uczestniczyło prawie 18 milionów pielgrzymów, nie licząc audiencji prywatnych i ceremonii religijnych. Tylko w trakcie Jubileuszu Roku 2000 spotkał się z 8 milionami wiernych. Do tego dochodzą miliony wiernych w trakcie pielgrzymek, które odbył na całym świecie. Przyjmował przywódców państw w trakcie 38 wizyt oficjalnych oraz udzielił 738 audiencji i spotkań z głowami państwa, odbył 246 audiencje i spotkania z premierami.

Jan Paweł II chętnie spotykał się z młodymi ludźmi i poświęcał im dużo uwagi. Zapoczątkował tradycję Światowych Dni Młodzieży, które co roku gromadziły miliony młodzieży w różnych miejscach na świecie.

Ojciec Święty przewodniczył 147 ceremoniom beatyfikacyjnym, w czasie których ogłosił 1338 błogosławionych (w tym 154 Polaków) i 51 uroczystościom kanonizacyjnym, ogłaszając 482 świętych (w tym 9 Polaków oraz 2 świętych związanych z Polską). Przewodniczył 9 konsystorzom i mianował 231 kardynałów (jednego in pectore), w tym 10 Polaków. Przewodniczył też 6 zebraniom plenarnym Kolegium Kardynalskiego. W trakcie swojego pontyfikatu zwołał 15 synodów biskupów.

Do najważniejszych dokumentów, których autorem był papież należą: 14 encyklik, 14 adhortacji apostolskich, 11 konstytucji apostolskich i 45 listów apostolskich.

Napisał też książki: „Dar i Tajemnica”(listopad 1996), „Tryptyk rzymski”, (marzec 2003), „Wstańcie, chodźmy” (maj 2004) oraz „Pamięć i tożsamość ”(luty 2005) oraz „Przekroczyć próg nadziei” (październik 1994 rok) – jest to wywiad dziennikarski z papieżem.

 Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 r. o godz. 21.37. Pogrzeb odbył się w piątek 8 kwietnia. Uczestniczyło w nim na Placu św. Piotra ok. 300 tysięcy wiernych oraz 200 prezydentów i premierów. W całym Rzymie przed ekranami rozstawionymi w wielu miejscach miasta zgromadziło się 5 mln ludzi. Papież został pochowany w podziemiach Bazyliki św. Piotra na Watykanie.

 28 czerwca 2005 r. rozpoczął się proces beatyfikacyjny Sługi Bożego Jana Pawła II, a 1 maja 2011 r. został ogłoszony przez papieża Benedykta XVI błogosławionym. Jego ciało zostało przeniesione do wnętrza katedry św. Piotra. Dnia 27 kwietnia 2014 r. odbyła się kanonizacja Jana Pawła, której przewodniczył papież Franciszek.

Od teraz po wieki wieków nasz Patron jest Świętym Janem Pawłem II i wstawia się za nami u Ojca w niebie.


Kalendarium nadania imienia szkole

Wybór patrona

I semestr 2003/04

 • rozmowy na poszczególnych zajęciach lekcyjnych o konieczności wyboru patrona naszej szkoły, w oparciu o którego  będzie budowała się tradycja szkolna i na którym będzie się opierała praca wychowawcza.

 Marzec/Kwiecień 2004

 • konkurs polonistyczny pt. „Patronem naszej szkoły powinien być...”

Maj 2004

 • konkurs wiedzy o papieżu Janie Pawle II dla uczczenia 84 rocznicy urodzin.
 • przeprowadzenie ankiety wśród uczniów, nauczycieli i rodziców dotyczącej wyboru patrona spośród kilku podanych kandydatów.                                                                                                                                                                Wyniki konkursu polonistycznego, jak też przeprowadzonej ankiety zdecydowanie wskazały na Osobę Wielkiego Polaka - Papieża Jana Pawła II, jako patrona naszej szkoły.

 

 Czerwiec 2004 r.

 • opracowanie Programu Nadania Imienia Szkole.

 Popularyzacja sylwetki Jana Pawła II

 Artykuły w szkolnej gazecie „Żaczek”- od samego początku jej założenia tj.  od 2001 r. byliśmy razem z naszym Papieżem – umieszczaliśmy artykuły o jego życiu i nauczaniu.

Lekcje na wszystkich etapach edukacyjnych poświęcone Osobie Jana Pawła II  i Jego działalności w świecie oraz poznaniu Jego twórczości literackiej - na bieżąco w trakcie roku szkolnego.

Gromadzenie w bibliotece szkolnej książek Papieża i o Papieżu, płyt z filmami i wypowiedziami Papieża oraz czasopism religijnych –   na bieżąco.

Wrzesień 2004 r.

 • wykonanie gazetek w salach lekcyjnych i na korytarzach ukazujących życie, działalność i twórczość Papieża,

Październik 2004 r.

 • wysłanie życzeń Papieżowi z okazji Jubileuszu 26-lecia Wielkiego Pontyfikatu,
 • akademia w kościele przygotowane przez młodzież dla upamiętnienia tego Jubileuszu.

 Listopad 2004 r.

 • plakatowanie szkoły „Za co cenię Ojca Świętego” oraz „Czego życzymy Ojcu Świętemu?” – dla  uczczenia imienin Papieża (Karol)

 Marzec 2005 r.

 • otoczenie modlitwą bardzo chorego Papieża – codzienne „Zdrowaś Maryjo” w Jego intencji odmawiane przez uczniów w domach.

 Kwiecień 2005 r.

 • pożegnanie Jana Pawła II, oddanie Mu hołdu i okazanie wdzięczności Bogu za dar Wielkiego Papieża; przez: apel w szkole ( 04.04.), wystawienie ołtarzyka na holu, udział całej szkoły we  Mszy św., modlitwa różańcową w okresie żałoby,
 • założenie pamiątkowej księgi kondolencyjnej, do której wpisu dokonują uczniowie, rodzice, nauczyciele...
 • konkurs poetycki na wiersz o Papieżu,
 • wykonanie albumów pamiątkowych: „Jan Paweł II – Wielki Człowiek i Misjonarz”.

 Maj 2005 r.

 • udział uczniów w konkursie papieskim w Krasnobrodzie „Jak budować świat pokoju? Czy osoba Jana Pawła II może w tym pomóc?”
 • 40 uczniów ogląda film „Opowieść o Zbawicielu”
 • konkurs plastyczny na logo szkoły i projekt sztandaru.
 • konkurs wiedzy o Janie Pawle II – dla uczczenia rocznicy VIII pielgrzymki do Ojczyzny – 12 VI 1999 r. Zamość.
 • wyjazd nauczycieli i uczniów do kina na film pt. „Karol, człowiek który został papieżem”.

Wrzesień/październik 2005 r.

 • spotkanie z misjonarką s. Krystyną Wasąg pracującą w Rwandzie,
 • zbiórka ubrań, przyborów szkolnych w ramach pomocy misjom,
 • konkurs muzyczny: „Piosenka o Papieżu” , owocem którego jest nasz hymn,

Październik 2005 r.

 • akademia w kościele i w szkole upamiętniająca Dzień Papieski – 16 X.
 • konkurs pt. „Dlaczego Jan Paweł II jest nadal wielkim autorytetem?” – upamiętnienie Jego Osoby, jako papieża broniącego niepodważalnych wartości,

Listopad 2005 r.

 • projekt historyczny: „Człowiek, który tworzył najnowszą historię”  ( projekt realizowany będzie cyklicznie w III kl. gimnazjum).
 • w dniu imienin Papieża uroczyste zawieszenie Jego portretu na głównym holu szkoły (04. 11.)
 • Konkurs rodzinny na wiersz o papieżu Janie Pawle II, owocem którego jest wydany tomik wierszy „W hołdzie Janowi Pawłowi II”.

 Grudzień 2005 r.

 • Opłatek szkolny – Jasełka - wzbogacone o teksty papieskie na temat Świąt Bożego Narodzenia  (Jego wspomnienia z dzieciństwa o radości tych świąt),

Styczeń 2006 r.

 • opracowanie treści do programu pt. „Uczę się i żyję z Janem Pawłem II”, dla wszystkich etapów edukacyjnych, który ma na celu poszerzenie wiedzy o Patronie, wyćwiczenie umiejętności i kształtowanie postaw        w oparciu o Jego system wartości.
 • wystąpienie z wnioskiem do organu prowadzącego o nadanie Zespołowi Szkół Samorządowych w Tereszpolu - Zaorendzie imienia Jana Pawła II.

 

                      Nadanie imienia

     Marzec 2006 r.

 • Nadanie Zespołowi Szkół Samorządowych w Tereszpolu – Zaorendzie imienia Jana Pawła II Uchwałą Rady Gminy z dnia 31 marca 2006 r.
 • zaawansowanie prac związanych z nadaniem imienia; przygotowanie uroczystości,
 • 27 III wyjazd nauczycieli na film „Jan Paweł II”,
 • 28 marca grupa - 54 uczniów - obejrzała film „Jan Paweł II”,
 • 31 III – w I rocznicę odejścia JP II szkoła zorganizowała gminny konkurs poezji papieskiej i o papieżu,

 

Kwiecień 2006 r.

 • 4 IV - wieczorem - droga krzyżowa i czuwanie w kościele poświęcone papieżowi,
 • 4 IV - cała szkoła uczestniczy we Mszy św. i modli się w intencji rychłej beatyfikacji Jana Pawła II,

 Maj 2006 r.

 • przeprowadzenie szkolnego konkursu wiedzy o Janie Pawle II,
 • zorganizowanie gminnego plastycznego konkursu na portret papieża.
 • 18 maja - Uroczyste Nadanie imienia Jana Pawła II; Msza św. pod przewodnictwem JE ks. Bp Jana Śrutwy, poświęcenie Sztandaru Szkoły, uroczysta akademia,

                                                                     Opracowała: Lucyna Szozda – katechetka


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Zespół Szkół Samorządowych 
im. Jana Pawła II

ul. Szkolna 16
23-407 Tereszpol-Zaorenda
tel.: +48 84 687 6033
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

E-dziennik

Vulcan

Gmina Tereszpol

BIP

Biuletyn informacji publicznej

ePUAP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza